ประเภทย่อย
หน่วยที่ 5 อสมการ
หน่วยที่ 6 ความน่าจะเป็น
หน่วยที่ 7 สถิติ
หน่วยที่ 8 ทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์


 
 
 

:: เรียนคณิตกับครูปวิชญา :: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Tel: 088-2944259   E-Mail: yayee19@hotmail.com
Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved.
krupawit.com is not responsible for the content of external internet sites.

Website Statistics Free Stats