ประเภทย่อย
หน่วยที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
หน่วยที่ 2 กราฟ
หน่วยที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
หน่วยที่ 4 ความคล้าย


 
 
 

:: เรียนคณิตกับครูปวิชญา :: โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Tel: 088-2944259   E-Mail: yayee19@hotmail.com
Copyright © 2012-2015, All Rights Reserved.
krupawit.com is not responsible for the content of external internet sites.

Website Statistics Free Stats